Onderzoek naar Sportapps

Joan Dallinga en Lizanne van den Akker

JoanJoan weet met haar opleiding en werkzaamheden als fysiotherapeut en bewegingswetenschapper praktijk en wetenschap goed te verbinden. De gebieden waar ze zich op focust zijn bewegen, gezondheid en sport. Ze ziet veel mogelijkheden en kansen om aan de hand van onderzoek de publieke gezondheid te stimuleren, mobiele applicaties te ontwikkelen en online tools aan te bieden.

Joan is afgestudeerd aan de Hanzehogeschool Groningen opleiding fysiotherapie daarna volgde zij  aan de Rijksuniversiteit Groningen een master Human Movement Science.

LizanneLizanne houdt van het proces van werken, vanuit een hypothese, naar analyse, wetenschappelijk schrijven en uiteindelijk publiceren en presenteren van de resultaten. De belangrijkste interesses van Lizanne liggen in de combinatie van fysieke en mentale aspecten van gezondheid. Lizanne heeft aan de Vrije Universiteit van Amsterdam haar Bachelor of Science (bewegen en gezondheid) en haar Master of Science (Human Movement Sciences) gevolgd.

Samen werken Joan en Lizanne bij het Lectoraat Kracht van sport, hier houden ze zich bezig met het onderzoek “Voor iedereen een app”. Als doelstelling heeft dit onderzoek: het bepalen welke sportapp past bij welk type gebruiker/professional. Dit gebeurt op basis van doelstellingen en wensen op het vlak van sport-/beweegstimulering, trainingsbegeleiding, gezondheidsbevordering, community building en monitoring. Tijdens de workshop spreken zij over het werk en de bevindingen.

Advertisements