Sportbeleid

ERic.jpg

Sport is historische gezien een oude vorm van een particulier initiatief. De overheid vervult daarbij vooral een rand voorwaardelijke rol. De laatste decennia wordt sport en bewegen steeds meer ingezet als een beleidsinstrument om maatschappelijke doelstellingen op het gebied van gezondheid, sociale cohesie en economie te behalen. Team sportservice begeleid scholen, zorginstellingen, overheden en verenigingen. Erik Puyt geeft een lezing over hoe hij alle bovenstaande zaken verwerkt in de samenleving.

Advertisements