Programma

23 januari 2018
Bijdorplaan 15, 2015 CE Haarlem

12:00 – 12:30            Registreren aanwezigheid

12:30 – 12:40            Opening van het congres

12:45 – 13:30            Main event

13:30 – 13:45            Pauze

13:45 – 14:30            Workshop ronde 1

14:30 – 15:00            Pauze

15:00 – 15:45            Workshop ronde 2

15:45 – 16:00            Pauze

16:00 – 16:45            Workshop ronde 3